Megep Logo

Aeroloji Dersi Megep Modülü İndir

  • Atmosferin Dikey Analizi 1 – Yazılmayacak
  • Atmosferin Dikey Analizi 2 – Yazılmayacak
  • Ozonsonde Gözlemi – Yazılmayacak
  • Pilot Balon Gözlemi – Yazılmayacak
  • Radiosonde Gözlem Cihazları Bakımı – Yazılmayacak
  • Ravinsonde Gözlemi – Yazılmayacak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.