Megep Logo

İşletmelerde Olağan Dışı Durumlarda Kurtarma ve Acil Yardım Beceri Eğitimi Dersi Megep Modülü İndir

Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri

Ambulanslar

Çevresel Aciller – Hazırlanıyor

Hasta Taşıma Teknikleri

Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer (kbrn) Tehlikelerde Acil Yardım

Kurtarma

Mesleki Hak Ve Sorumluluklar

Triaj

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.